SLOGANIMIZ

"Ağlama Değmez Hayat Bu Gözyaşlarına"
Meslek hayatımıza ilk adımı atmak amacıyla o güne kadar yaşadığımız ana kucağı ve baba ocağını terk edip, 3 Eylül 1967 tarihinde Güzelyalı / İZMİR'e geldik. Amacımız hem çok sevdiğimiz üniformalarımızı sırtımıza giymek, hem de kutsal olan vatanı koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmekti. Burada bir yıl okuyup, ertesi yıl da sınıf okullarına geçerek mezun olacaktık ama o yıllarda kaderin kötü oyunu olarak yorumladığımız bir sürpriz oldu ve akademik eğitim iki yıla çıkarıldı. Oysaki ; o zamanlar çok üzüldüğümüz ve kızdığımız bu kötü olay bizleri daha sıkı bağlarla birbirimize bağlayacak ve aynı çatı altında geçen iki yıl, hem dostluk ve arkadaşlık duygularımızı güçlendirecek ve hem de askerliğin temel hedeflerini daha gerçekçi olarak görmemizi sağlayacaktı.

Nihayet eğitimimizin üçüncü yılında artık sınıf okullarında idik ve bundan sonra meslek hayatımızın özünü teşkil edecek olan eğitimi alarak 30 Ağustos'ta mezun olmayı sabırsızlıkla bekliyorduk. Şüphesiz beklenen gün de geldi ve her birimiz rütbelerimizi takmış olmanın gururu ile ilk birliklerimizin yolunu tuttuk. Tabii bu aşamada artık görevlerimizin başında olacağımız sevincini yaşarken, birazda birbirimizden ayrılmanın hüznü içerisindeydik.

Daha sonra bazen aynı birliklerde görev yaparak; bazen de hiç umulmadık zamanlarda ve değişik mekanlarda karşılaşarak bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Böylece yıllar akıp geçti; kimimiz çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda kaldı, kimimiz de yıllarca sürdürdüğü meslek hayatını emeklilikle noktaladı. Ancak bu arada çok sevdiğimiz bazı arkadaşlarımızın zamansızca aramızdan ayrılması bizleri çokça üzdü. Bu nedenle kendilerini bir kez daha anıyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz.

Evet bizler, yine yurdun çeşitli yörelerine dağılmış, ama artık emeklilik yaşantılarını sürdüren fakat daha hala birbirlerine sıkı dostluk bağları ile bağlı "HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NIN 1970 MEZUNU HAVA ASTSUBAYLARIYIZ".
Görevde bulunduğumuz süreler içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dolayısıyla Hv.K.K.lığının ŞANLI ve ONURLU tarihine kendi çapımızda katkılarda bulunduğumuz inancındayız. Ancak bu hizmet aşkımızın kesinlikle son bulmadığı düşüncesi ile bu aşkı çocuklarımızla ve torunlarımızla gelecek nesillere taşımak idealimiz.